Søk

Dekkets konstruksjon

Slik bygges et moderne personbildekk

 

Forklaring til bildet:

 • Slitebane med mønster for godt veigrep og vanndrenering.
  Materialer: Syntetisk og naturgummi.

 • Cap ply (hjelpelag) - nødvendig for å kunne kjøre i høye hastigheter.
  Materialer: Nylon, innbakt i gummi.

 • Stålbelter - forbedrer retningsstabiliteten og rullemotstanden.
  Høystyrke-stål.

 • Tekstilstamme - holder fasongen på dekket selv med for høyt lufttrykk.
  Materialer: Gummibelagt rayon eller polyester.

 • Inner liner - gjør dekket lufttett.
  Materialer: Butylgummi.

 • Sidevegg - beskytter mot skader.
  Materialer: Naturgummi.

 • Bead apex (kjernen) - forbedrer retningsstabilitet, styreegenskaper og komfortnivå.
  Materialer: Syntetisk gummi.

 • Beadwire - sikrer stabil montering på felgen.
  Materialer: Gummibelagte ståltråder.

 • Beadforsterknig - fremmer retningsstabilitet og presise styreegenskaper.
  Materialer: Nylon, aramid

Moderne dekk er et resultat av langvarig forskning og utvikling. Alle dekk til moderne biler er radialdekk. Det vil si at cord-trådene i dekkets stamme ligger tilnærmet vinkelrett på slitebanens rulleretning. Mellom slitebanen og stammen legges et stabiliserende belte som vanligvis består av to lag stålcord som legges slik at cordtrådene danner en vinkel på mellom 15 og 25 grader i forhold til rulleretningen.

 I diagonaldekk, mest vanlig før ca. 1970, ligger cordlagene skrått i forhold til rulleretningen. Slike dekk er fortsatt aktuelle for industri-, traktor- og anleggsdekk

Kontaktskjema