Søk

Advarer mot ny piggdato

Vegdirektoratet vil innføre forbud mot å kjøre med piggdekk etter 10. april i Sør-Norge. - Skivebom på målet og en klappjakt på piggdekk, mener en samlet dekkbransje.

Dagens regel er at piggdekk generelt ikke skal brukes etter første mandag etter 2. påskedag.

Det har Vegdirektoratet lenge ønsket å gjøre noe med, og sendte tidlig i år ut et forslag til ny sluttdato for piggdekksesongen på høring til berørte instanser.
 
Her foreslo Vegdirektoratet at 31. mars skulle settes som siste frist i Sør-Norge.
 
En samlet dekkbransje gikk i høringsrunden inn for den samme fristen som dagens, alternativt at den blir satt til 30. april, som fristen var tidligere.
 
Nå foreslår Vegdirektoratet et "kompromiss" overfor Samferdselsdepartementet. De vil at sluttdatoen settes til 10. april og begrunner det blant annet med (sitat):
 
”som et kompromiss mellom trafikksikkerhet og fremkommelighet på den ene siden, og hensynet til helse og luftkvalitet på den andre siden”
 
Vegdirektoratet skriver i sitt høringsbrev at noen av de større byene i Norge har for mange dager med høy luftforurensning, spesielt på vinteren.
 
- Derfor vektlegger Vegdirektoratet nå luftkvaliteten i de større byene tilsynelatende høyere enn trafikksikkerhet i resten av Sør-Norge, sier daglig leder Hroar Braathen i Dekkimportørenes Forening.
 
- Vi mener dessuten at dette bommer fullstendig på målet, siden ca. 85 prosent av bilistene i de 5 store byene allerede har gått over til piggfrie dekk.
 
- Med bare 15 prosent av trafikken i de store byene som går på piggdekk, er det andre forurensningskilder som har skylden for dårlig luftkvalitet.
 
- Men det er tilsynelatende enklest å drive klappjakt på piggdekk, sier Braathen.
 
Han mener at den foreslåtte fristen 10. april vil skape store trafikksikkerhets- og framkommelighetsmessige problemer utenfor byene - og ute i distriktene.
 
- Ser vi på når påsken faller i perioden 2001 til 2025, vil 10. april som sluttdato bety en innskrenkning i piggdekkperioden for 20 av disse 25 årene, sier Braathen.
 
Vegdirektoratet vil ikke gjøre endringer i piggdekksesongen i Nord-Norge. De ønsker heller ikke å endre datoen for når piggdekkene kan settes på bilen. Den skal fortsatt være 1. november.
 
Vil doble boten
I dag koster det 500 kroner dersom du blir tatt for ulovlig kjøring med piggdekk. Vegdirektoatet foreslår at dette gebyret heretter settes til 1.000 kroner.
 
Utrykningspolitiet advarer mot fast piggdekk-dato
Etter at Vegdirektoratets "kompromissforslag" om 10. april ble kjent, har også Utrykningspolitiet gått ut og advart mot fast piggdekk-dato.
 
Dekkbransjen stiller også et stort spørsmålstegn ved den stadig tiltagende saltbruken.
 
- Sist vintersesong ble det pøst ut rekordhøye 330.000 tonn veisalt. Hvilken forurensning og påvirkning på miljø og luftkvalitet dette har hatt, har tilsynelatende ikke vært fremme i diskusjonen i det hele tatt, sier Braathen.
 
Han mener at dekkbransjen, som kjenner hvilken betydning piggdekk har for trafikksikkerheten og fremkommeligheten ute i distrikts-Norge, har tilstrekkelig godt grunnlag til å foreslå piggdekkfrister.
 
- Så får heller veimyndighetene sette inn andre virkemidler mot dårlig luftkvalitet i de store byene, blant annet med hyppigere renhold av veiene, sier Hroar Braathen.

Kontaktskjema